โปรแกรมปพ.5 แบบรายวิชาสำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาโปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ที่ครูๆคุ้นเคย เพียงป้อนข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ

โปรแกรมปพ.5 อิเล็กทรอนิก สำหรับผู้สอนในระดับประถมศึกษาสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครู อาจารย์หลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดี

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียนสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินค่านิยม 12 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมปพ.5 สำหรับผู้สอนในระดับชั้นมัธยยมศึกษาสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ซึ่งครู อาจารย์ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดี

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ผู้สอนเพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงไปจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณจำนวนข้อสอบที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ออกมา

โปรแกรมสร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์สามารถใช้วิเคราะห์ผู้เรียนไม่เกิน 50 คนต่อห้อง จำนวนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียนต่อ 1 วิชา

เว็บแอพฯสำหรับสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์(Interactive Worksheets)เป็นอีกหนึ่งเว็บแอพลิเคชั่นที่ครู อาจารย์ สามารถสร้างใบงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างห้องเรียนได้

โปรแกรมจำลองแผนที่อวกาศสำหรับครู อาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ เพื่อไว้ใช้เป็นสื่อการสอนในเรื่องของเอกภพและอวกาศต่างๆที่มีข้อมูลมากมายบนฐานข้อมูลที่โปรแกรมมีมาให้

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครูแบบร้อยละโปรแกรมถูกสร้างมาจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการคำนวณเงินเดือนของตัวเอง

โปรแกรมทำสื่อกระดาษพับถามตอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น เกี่ยวกับงานศิลปะ การติดป้ายนิเทศน์ บัตรคำศัพท์ภาาาไทย-อังกฤษ

โปรแกรมวีดีโอคอล สร้างไฟล์นำเสนอ สำหรับผู้สอนออนไลน์สามารถนำไปใช้สอนออนไลน์แบบวีดีโอหรือสร้างไฟล์วีดีโอไปแขวนออนไลน์ อัพขึ้นยูทู๊ป

โปรแกรมตรวจสอบบัญชี รายการพัสดุประจำปี

โปรแกรมจำลองเอกภพเรียลไทม์แบบ 3D

โปรแกรมทำสื่อกระดาษ