TextAloud 333

โปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
แปลงข้อความ(Text)ที่อยู่ในเอกสาร(เช่น ไมโครซอร์ฟเวิร์ด ไฟล์เอกสารพีดีเอฟ เป็นต้น) อยู่บนหน้าเว็บเพจ หรืออีเมลล์แล้วพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือบันทึกออกมาเป็นไฟล์เสียง ซึ่งครูสามารถประยุกต์นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: nextup.com

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article