โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวม 2257

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวมสำหรับผู้ประกอบอาชีพสายครูหรืออาจารย์
สามารถคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องในหนึ่งภาคเรียนได้ แสดงเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนในภาคเรียนนั้นๆได้พร้อมระบุลำดับที่ของนักเรียนในชั้นเรียนโดยเรียงจากลำดับที่1จนถึงลำดับที่สุดท้ายได้

การใช้งานไม่ยุ่งยากเพียงป้อนชื่อ-สกุลของนักเรียน ป้อนรหัสวิชาและหน่วยกิจของแต่ละวิชาทุกวิชา จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณและแสดงผลออกมาอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูมาลีดา หมัดระหมาน ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.gurudaadaa.com
Previous ArticleNext Article
5.0

Review for โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวม

  1. Home
  2. »
  3. โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวม
  4. »
  5. good

ใช่ง่าย สะดวก ขอบคุณมาก

Helpful review? 0 0
0 Comments

Leave a comment

more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>