popupminibook 658

โปรแกรมสร้างสื่อกระดาษ สื่อป็อปอัพ สื่อหนังสือเล่มเล็ก(นำมาต่อกันให้เป็นหนังสือเล่มเล็ก)
ใช้แสดงคำศัพท์ ฝึกการอ่าน เพิ่มความน่าสนใจในการเรียน
ความสามารถในการแทรก QR Code เชื่อมโยงสื่อ ที่ช่วยในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนได้

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
1. สามารถใช้ออกแบบ Popup หนังสือเล่มเล็กได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
2. Popup หนังสือเล่มเล็กมีรูปแบบให้เลือกทั้งข้อความทฤษฎีสี ข้อความปริศนา
3. แทรก QR Code เชื่อมโยงสื่อ ที่ช่วยในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียน

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.thaiware.com

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article