โปรแกรม Excel แบบบันทึก ปพ.5 34

โปรแกรมแบบบันทึกปพ.5ที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
-ในหน้าเช็กเวลา เลือกวันมาเรียนตั้งแต่ อา – ส และ หยุด กรณีหยุดเรียน
-โปรแกรมจะนับวันตามที่คุณครูได้ลงไว้
-วันหยุด เมื่อเลือก จะแสดงแถบสีแดงไว้ เพื่อบอกว่าช่องวันที่นั้นเป็นวันหยุด หรือคุณครูไม่เลือกก็ได้เช่นกัน
-โปรแกรมจะรวมวันที่นักเรียนมาเรียน หรือวันที่นักเรียนไม่มาเรียน ตามที่คุณครูได้ลงไว้ครับ
-ประเมินผลของรายวิชา หรือกิจกรรมฯ หรือคุณลักษณะฯ และอื่นๆ ให้
-คิดเกรดเฉลี่ยให้
-หน้าปก นำทุกอย่างมาสรุปตรงนี้
-สีของหน้าปก จะเปลี่ยนตามระดับชั้นที่เลือกนะคร้าาาบ

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

Previous ArticleNext Article