โปรแกรมแบบบันทึกคะแนนประเมิน PA 183

แบบบันทึกคะแนนการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ว.9/2564 (ประเมิน PA) สำหรับครูไม่มีวิทยฐานะ (คศ1) และครูชำนาญการ (คศ.2)

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล โปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติ

พัฒนาโดยเว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article