โปรแกรมบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก 1623

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ สำหรับเด็กอายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU-ThaiGrowth)

พัฒนาโดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่:สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, แชนแนลห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link