โปรแกรมตัดเกรดเก็บคะแนนรายวิชา 788

โปรแกรมตัดเกรดหรือโปรแกรมคิดเกรดและคะแนนเก็บระหว่างภาคแต่ละรายวิชา

สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอัตโนมัติ ทั้งรายเทอมและรายปี รองรับคะแนนข้อสอบกลาง

พัฒนาโดยครูเอกรินทร์ คำแสงดี

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruchiangrai.net

Previous ArticleNext Article