โปรแกรมกรอกคะแนน xls 45

โปรแกรมกรอกคะแนนและตัดเกรดอัตโนมัติ

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ วิธีใช้งานเพียงป้อนรายชื่อน.ร. ป้อนคะแนนเก็บ คะแนนคุณลักษณะฯและคะแนนอ่านคิด วิเคราะห์ จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเกรด ร้อยละที่ได้อัตโนมัติ

พัฒนาโดยเพจรับออกแบบ ปกสวย บัตร ไวนิล เพื่อครู By_ครูพงษ์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจรับออกแบบ ปกสวย บัตร ไวนิล เพื่อครู By_ครูพงษ์

Previous ArticleNext Article