แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี 1891

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล รองรับจำนวนนักเรียนสูงสุดมากถึง 60 คน

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article
©2021 GATEICE, All rights reserved.