ปฏิทินการศึกษา 2565 (ครูอุมารัตน์) 1170

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
แสดงเวลาเรียนครบ 200 วัน ระบุวันหยุดราชการ มีทั้งที่เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ด(สามารถแก้ไขได้)และไฟล์พีดีเอฟ

สร้างโดยครูอุมารัตน์ ชนะโชติ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, สื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link